Implementace strojového vidění pro řízení paralelního mechanismu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou paralelních robotu a je hlavně zaměřena na problematiku speciálního druhu delta robotu paralelního robotu – delta robotu. Bakalářská práce popisuje historii paralelních robotů, kinematické výpočty, strojové vidění. V poslední části práce je popis praktického naprogramování delta robotu a provedení paletizační úlohy s použitím strojového vidění. Paralelní roboti mají oproti sériovým robotům svoje výhody, ale i nevýhody. Paralelní roboti mají vzhledem k své konstrukci vyšší tuhost, nižší hmotnost a proto mají i vyšší zrychlení a mohou provést více pracovních cyklů. Při použití strojového vidění jsou používány pro třídící úlohy, například pro vkládání bonbónů do bonboniér nebo pro třídění strojních součástí.
The topic of this bachelor thesis covers issues of parallel robotics. It is focused on challenges of one particular type of parallel robot – delta robot. In this thesis it is described history of parallel robotics, kinematical calculations and machine vision. In the last part of this thesis is description of practical programming of delta robot and palletisation task using machine vision. Parallel robots have, compared to serial robots, certain advantages, but also disadvantages. Parallel robots are more stable, lower mass and they have higher accelerations and can do more work cycles. Using machine vision they can be used for sorting tasks, for example to put product into crates or sorting of machine parts.
Description
Citation
ZÁBRŠA, T. Implementace strojového vidění pro řízení paralelního mechanismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO