Rozšiřující výukový modul k mikrokontroléru ATmega

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a navržením vzorových příkladů ke zvoleným perifériím. Práce bude sloužit jako dodatkový výukový modul k základové desce s mikrokontrolérem ATmega 128 pro předmět Mikroprocesorová technika. Podrobně je zde rozebrán popis návrhu, který byl proveden ve vývojovém prostředí EAGLE 5.4.0. Realizace a ověření funkčnosti byly zajištěny pomocí vytvořených programů ve vývojovém prostředí Atmel AVR studio 6.1.
This bachelor thesis is concerning with design, realization and proposing samples of exemplars for chosen peripherals. The thesis will serve as additional education module for motherboard with microcontroller ATmega 128, it will be used in subject called Microprocessor technology. It will be dealing there with description of design, which was made in integrated development environment called EAGLE 5.4.0. Realization and verification of functionality were done with created programs in integrated development environment Atmel AVR studio 6.1.
Description
Citation
NOVÁK, P. Rozšiřující výukový modul k mikrokontroléru ATmega [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO