Alternativní rám Formule Student vyhovující požadavkům mezinárodních pravidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce popisuje návrh rámové konstrukce formulového vozu kategorie Formule Student. Cílem bylo snížit váhu a zvýšit torzní tuhost vzhledem k předchozí verzi vozidla a prokázat výhody alternativního řešení formulových rámů. Toho bylo docíleno postupnou transformací konstrukce standardní v alternativní, využívající pravidel pro alternativní rámy vozidel kategorie Formule Student. Hmotnost byla snížena o 20% a torzní tuhost navýšena o 34% díky využití MKP simulací a sofistikovaných změn alternativního rámu.
This master thesis describes design of frame construction of Formula Student car. The objective was to reduce weight and increase the torsional stiffness against to last version of the car. Next objective was to prove advantages of alternative frame. This had been achieved by gradual transformation of standard design of frame to alternative with the usage of FSAE alternative frame rules. The weight was reduced by 20% and torsional stiffness was increased by 34% thanks to FEM simulation and sophisticated changes of alternative frame design.
Description
Citation
ONDÁK, L. Alternativní rám Formule Student vyhovující požadavkům mezinárodních pravidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Je po skládání rámu znatelný nějaký pohyb jednotlivých dílů a bylo by možné podobnou konstrukci realizovat jako rozebiratelnou? Porovnejte alternativní rám z hlediska řiditelnosti vozu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO