Výroba nosiče tvářením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2326 předkládá návrh technologie výroby výkovku nosiče z oceli 14 220. Na základě literární studie problematiky objemového tváření kovů za tepla byla navržena výroba zápustkovým kováním s výronkem na 3 kovací operace. Všechny operace se uskuteční na svislém klikovém kovacím lisu LZK 4000 B výrobce ŠMERAL BRNO a.s. o síle 40 MN. Ohřev polotovaru na kovací teplotu 1100 °C bude probíhat v elektrické indukční peci výrobce ROBOTERM s.r.o. typ KSO 800 kW, ostřih výronku na ostřihovacím lisu LDO 315 A/S o síle 3,15 MN. Zápustky jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 552.9 a upnuty v držáku zápustek QLZK 4000/UC. Součástí projektu je technicko-ekonomické zhodnocení a vypracování výrobních výkresů. Předpokládaná roční série je 100 000 kusů.
The project elaborated in frame of the engineering studies branch N2326 presenting the design of manufacturing technology of forging carrier of steel 14 220. Pursuant to the literary pursuit a problem of solid hot forming was proposed to product by drop forging with flash on 3 forging operations. All the operations are realized on the vertical crank forging press LZK 4000 B produced by ŠMERAL BRNO a.s. with nominal forming force 40 NM. Heating material on the forging temperature 1100 °C will proceed in the electric induction furnace produced by ROBOTERM s.r.o. type KSO 800kW, the flash trimming on the trimming press LDO 315 A/S with nominal forming force 3,15 MN. Dies are made from tool steel 19 552.9 and strapped in die holder QLZK 4000/UC. A part of the project is technical economic analysis evaluation and elaboration of production scheme. Expected annual volume is 100 000 pieces.
Description
Citation
PLUSKAL, M. Výroba nosiče tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO