Regulovatelné tlumiče silničních vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením a popisem činnosti konvenčních a regulovatelných tlumičů pérování silničních vozidel. Popisuje dynamiku vozidel při svislém kmitání a vliv tlumení a pérování na chování vozidla. Dále popisuje a rozděluje jednotlivé systémy odpružení podvozků, které využívají regulovatelných tlumičů.
This bachelor thesis deals with the distribution and description of the activities of conventional and adjustable shock absorbers of road vehicles. It describes the dynamic of the vehicle in the vertical oscillation and the effect of damping and springs to vehicle behavior. It also describes and classifies individual suspension systems that use adjustable shock absorbers.
Description
Citation
ŠPLÍCHAL, B. Regulovatelné tlumiče silničních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student seznámil zkušební komisi se svým obsahem bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO