Přívěs za traktor pro přepravu palivového dřeva a sypkého materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednonápravového nebržděného sklopného přívěsu za traktor, určeného k převozu a sklopení partikulárních materiálů a palivového dřeva. Konstrukce přívěsu je založena na navrženém kinematickém schématu a na základních výpočtech, které jsou zkontrolovány MKP analýzou v programu Ansys Workbench. Výkresová dokumentace je vyhotovena v programu AutoCAD.
The Master´s thesis deals with the engineering design of single-axle brakeless dump trailer for a tractor designed for transporting and dumping of particulate materials and firewood. The engineering design of the trailer is based on the proposed kinematic scheme and the basic calculations that are checked by FEM analysis in Ansys Workbench. The drawing documentation is done in AutoCAD.
Description
Citation
ŠETKA, M. Přívěs za traktor pro přepravu palivového dřeva a sypkého materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO