Expanze firmy na polský trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce navrhuje optimální opatření pro rozšíření obchodních aktivit firmy díky vstupu na polský trh. Samotné řešení vychází z důkladné analýzy místního prostředí za využití standardních i pokročilých metod evaluace. Důraz je přitom kladen na kvalitu dat a jejich správnou interpretaci. Celek zahrnuje ucelený pohled na situaci na daném trhu a návrh nejvhodnějšího způsobu realizace se zohledněním všech rizik a příležitosti, se kterými se firma během expanze může setkat.
This thesis proposes the optimal measures to expand company's business by entering the Polish market. The actual solution is based on a thorough analysis of the local environment using standard and advanced methods of evaluation. Emphasis is placed on the quality of data and their correct interpretation. The thesis provides a comprehensive look at the situation on the market and proposes the most appropriate method of implementation, taking into account all the risks and opportunities, which the company may encounter during the expansion.
Description
Citation
MILERSKI, T. Expanze firmy na polský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Bajer, MBA (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO