Spínací mechanismus ve výkonovém jističi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá spínacím mechanismem ve výkonovém jističi nízkého napětí. Cílem bylo analyzovat spínací mechanismus teoreticky a prakticky. Teoretickou analýzou je myšleno nastudování různých typů spouštěcích mechanismů doplněných o analytické výpočty zrychlení, rychlostí a trajektorií. Praktická analýza byla prováděna pomocí vysokorychlostní kamery, reálného jistícího přístroje a softwaru, ve kterém byl následně záznam zpracováván. Další část práce pak měla za cíl vytvoření 3D modelu spínacího mechanismu, jeho animace a analýzy.
This paper deals with mechanical switch in circuit breaker designed for low voltage. The goal of this thesis was to analyze switching mechanism both theoretically and practically. Theoretical analysis consist of study different types of switching mechanism and analytical calculations of acceleration speed and trajectory. Practical analysis has been made taking a video with high speed camera of real switching mechanism of a circuit breaker and software analysis of the data. The next part of a thesis is about 3D modeling, animating and simulating of a switchgear switching mechanism.
Description
Citation
MEJZLÍK, T. Spínací mechanismus ve výkonovém jističi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Martin Bajer (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-11
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Spínací mechanismus ve výkonovém jističi. Uvedl cíle diplomové práce. Předvedl videozáznam funkce jističe vysokorychlostní kamerou. Dále prezentoval model jističe vytvořený v Solidworks. Popsal analýzu v Solidworkworks Motion. Uvedl, že nesplnil všechny body zadání. Po přečtení posudků reagoval na oponentní posudek a na otázky oponenta. Student se pokusil komisi vysvětlit nesplnění celého zadání diplomové práce. Komise se shodla na tom, že práce má závažné nedostatky. Na základě argumentace bylo provedeno hlasování o uznání diplomové práce s výsledkem 50bodů ( Pro 1, Proti 7). Dále byl podán návrh komise pro vypracování práce se stejným zadáním do jednoho roku – jednohlasné.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO