Analýza vybrané firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Kovolit. Jedná se o akciovou společnost, která se zabývá průmyslovou výrobou – kovářství, slévárenství. Cílem práce je analyzovat vybranou společnost a navrhnout vhodná řešení pro zlepšení situace. Mezi analýzy patří: vnitřní a vnější okolí, Porterův model, fundamentální a finanční analýza. V poslední řadě SWOT analýza. Praktické části předchází teoretická část, kde je vysvětlena charakteristika uvedených analýz. Výsledkem jsou návrhy na zlepšení výkonnosti, efektivity a finanční situace.
This Master‘s Thesis is focused on the analysis of the company Kovolit. It is a joint-stock company, which is engaged in industrial production - smithery, foundry. The aim of my thesis is to analyze a company and propose appropriate solutions to improve the situation. Among the analysis include: internal and external environment, Porter's model, fundamental and financial analysis. Lastly, the SWOT analysis. Before practical part is the theoretical section, witch includes the characteristics of these analysis. The outcomes are proposals to improve the efficiency, effectiveness and financial situation.
Description
Citation
VAŇKOVÁ, J. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-11
Defence
otázky vedoucí - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Doc. Beneš: Jaké jiné pozice v managementu jsou obsazené kromě jednatele? Je důvod pomalé reakce způsobené vysokými finančními prostředky v kapitálovém majetku? - odpovězeno částečně Doc. Bartoš: Tabulka č. 12 - s údaji uvedenými v tabulce nesouhlasím jsou totiž uvedené v Kč, údaje by správně měli být v tisících Kč. - Vyjasněno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO