Konsolidovaná účetní závěrka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky v situaci, kdy účetní jednotka dosud nesplňuje podmínky pro její zpracování, ale v nejbližší době je pravděpodobně naplní. V práci je zpracován postupný harmonogram prací při sestavování konsolidované účetní závěrky pro konkrétní analyzovaný konsolidační celek v čele s mateřskou společností ENVINET a.s..
This thesis deals with the consolidation of the financial statements in a situation where the unite does not fulfil the conditions for its processing yet, but in the near future it is likely to be confirmed. The thesis includes description of progressive time schedule of work while preparing the consolidated financial statements for the specific analyzed consolidation group headed by parent company ENVINET a.s..
Description
Citation
VĚŽNÍKOVÁ, L. Konsolidovaná účetní závěrka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-13
Defence
Vedoucí práce nedoporučil diplomovou práci k obhajobě, práce není přijata k obhajobě a studentka není připuštěna ke státní závěrečné zkoušce. Obhajoba je dle č. 12 odst. 9 Směrnice děkana č. 3/2013 klasifikována stupněm "F".
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO