Bezpečnost elektronického bankovnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním zaměřením diplomové práce je elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu zabezpečení elektronického bankovnictví, možné hrozby napadení elektronického bankovnictví a rizika prolomení zabezpečení. Další část vyhodnocuje dotazník, který zjišťoval spokojenost uživatelů s bezpečností elektronického bankovnictví. Jsou doporučeny nové formy zabezpečení.
The main focus of the thesis is an electronic banking and security. The work includes evaluation the current state of security of electronic banking, the possible threats of attack on electronic banking and risks of security breaches. The next part focus on user satisfaction with e-banking security using a questionnaire. Are recommended new forms of security.
Description
Citation
PAŘIL, J. Bezpečnost elektronického bankovnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. et Ing. Miloš Škrdlík, MSc, MBA (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-12
Defence
Otázky vedoucího zodpovězeny. Otázky oponenta zodpovězeny. Doc. Mikulec: Jak hodnotíte problematiku z pohledu profesionála? Připomínka k absenci ekonomického zhodnocení návrhů. Nezodpovězeno. Ing. Novák: Jak reálné je využití čipu v občanském průkazu? Zodpovězeno. Ing. Škrdlík: Zjišťoval jste informace o tom, proč je využití čipů v občanském průkazu dosud problematické, zda je výled na brzkou nápravu? Zodpovězeno. Doc. Zinecker: Připomínka k zaměření diplové práce s ohledem na studovaný obor. Nezodpovězeno.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO