3D LED kostka

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat LED kostku pro zobrazování vizualizací a upoutání pozornosti. S ohledem na zadání bylo stanoveno rozlišení 8x8x8. Pro celkové řízení a komunikaci s PC byla zvolena vývojová deska STM32F4 Discovery, která díky svým parametrům plně postačuje pro tuto aplikaci. Kostka tvořená z diod a napájecích vodičů bude usazena na řídicí desce, která bude obsahovat veškeré řídící a komunikační členy, včetně regulátoru napájení. Deska bude tvořit podstavec potáhnutý tkaninou pro lepší vzhled.
The goal of this project is to design and construct a LED cube for visualization and imaging attract attention. With respect to the assignment was determined resolution 8x8x8. For the overall management and communication with the PC was chosen development board STM32F4 Discovery, which, thanks to it parameters, is sufficient for this application. Cube consisting of diodes and power wires will sit on the governing board, which will include all parts of management and communication, including the controller power supply. The board will be covered by colored fabric for a better look.
Description
Citation
RAK, J. 3D LED kostka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Komise se přiklonila k názorům vedoucího i oponenta, kteří oba nedoporučili práci k obhajobě, vzhledem k chybějícím částem zadání (nesplněné body) a velkému množství chyb v odevzdaném textu.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO