Bez konkrétního názvu

Abstract
Tématem mé práce je prostor a jeho vlivu na naše vnímání. Zajímá mě proměna vnímání místa v čase. Vytvářím drobné intervence na viditelných místech, které však mohou zůstávat bez povšimnutí. Volba konkrétních intervencí se odvíjí od vlastní zkušenosti s místem, v případě této práce se jedná o prostory školy. Usiluji o prohloubení vědomí místa a času – tady a teď a celkově vnímání toho, co je kolem nás. S prostorem a časem pracuji za využití fotografického záznamu, odrazu a proměnou úhlu pohledu. Za hlavní otázku své práce pokládám možnost a způsob zachycení určitého momentu a jeho zpětného projektování na místo.
The topic of my work is space and its influence on our perception. I am interested in how this perception changes during time. I create small interventions that can remain overlooked as through they are on visible sites. The choice of particular interventions is based on my subjective experience with the location - which in this work is the building of our school. With my interventions, I intend to intensify the spectators consciousness of space and time - „here and now“ - and the complex perception the environment. Using photographic record, reflections on variuos surfaces, and point of view, I work with time and space. The main question for me was whether is there a way to „catch“ a moment and project it back into his site.
Description
Citation
BOROVKOVÁ, M. Bez konkrétního názvu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - konceptuální tendence
Comittee
prof. akad. soch. Tomáš Ruller (předseda) akad. soch. Martin Zet (člen) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. MgA. Veronika Šrek Bromová (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) MgA. Markéta Othová (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO