NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Navržený prostor je zeleným klínem do městské struktury. Přilehlé fasády jsou tedy pojednány jako vegetační stěny. Trojúhelníkové náměstí je pokryto trojúhelníkovými dlaždicemi, které jsou uskládány podle principu „pinwheel tiling“. Návrh počítá se zastavěním zadané parcely třemi budovami. Dvě z nich jsou využity pro bydlení a spojuje je zvýšená platforma. Třetí objekt je pojednán jako edukační ekologické a poradenské centrum a dům dětí a mládeže.
The designed area is green wedge into the urban structure. The adjacent facades are therefore dealt with as a vegetation wall. Triangle square is covered with triangular tiles that are laid according to the "pinwheel tiling. The design counts with three new objects in the area. Two of them are used for housing and are connected by the elevated platform. The third building is conceived as an educational and enviromental consulting centre and children and youth centre.
Description
Citation
GARBOVÁ, K. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiří Suchomel (předseda) doc.Ing.arch. Zdeněk Jiran (člen) doc.Ing.arch.Akad.arch. Ľubomír Titl (člen) Ing. arch. Zdeněk Trefil (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO