NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Stavba má šest plných nadzemních podlaží, a dvě podzemní podlaží. Stavba je rozdělena do tří samostatných budov - stavebních objektů. Dvě šestipodlažní budovy jsou bytovými domy a střední dvoupodlažní objekt ma funkci obchodní pasáže, ze které vybíhá podloubí přecházející v náměstí. Tento objekt má funkci obchodního parteru. Všechny tři objekty mají společná podzemní podlaží – plochy pro parkování osobních automobilů a technické prostory. První a druhé nadzemní podlaží – vstupní prostory, prodejní plochy, kavárna, mediatéka, fitcenter. Třetí – šesté nadzemní podlaží - byty. Střecha nízkého objektu je střešní zahradou.
Building has six full above ground floors and two underground floors. Two six floor buildings are block of flats and the middle two floor building has a function of mall from which goes underpass to the square. This building has the function of mall. All three buildings has common underground floor- entering area, commercial area, restaurants, fitness, From third to sixth floor are flats. Roof of the lower building is roof garden.
Description
Citation
JEŽKOVÁ, T. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. (člen) Ing. arch. Robert Sedlák (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO