NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
POLYFUNKČNÍ DŮM NA NÁROŽÍ ULIC BRATISLAVSKÁ A STARÁ V BRNĚ, ZÁBRDOVICÍCH. LOKALITA, JENŽ JE SITUOVÁNA V BLÍZKOSTI CENTRA MĚSTA A MALÉHO OKRUHU MÁ OBROVSKÉHO GENIA LOCI. IDEOU BYLO DOPLNIT BLOK, VYTVOŘIT NÁROŽÍ A ZACHOVAT ATMOSFÉRU, S NÍŽ MÍSTO DISPONUJE. LOKALITA ZÁROVEŇ TRPÍ NEDOSTATKEM VEŘEJNÝCH PROSTOR. CHARAKTERISTICKÝM PRVKEM JE ZDE VNITŘNÍ DVŮR, ZPRAVIDLA UZAVŘENÝ. NÁVRH POČÍTÁ S VYTVOŘENÍM VNITŘNÍHO DVORA, AVŠAK ZCELA VEŘEJNÉHO. NOVĚ VZNIKLÝ VEŘEJNÝ PROSTOR TAK NEBUDE OTEVŘEN PŘÍMO DO ULICE, ČÍMŽ ZÍSKÁVÁ NA SVÉ KVALITĚ, A NAVÍC TOTO ŘEŠENÍ ZVĚTŠUJE PLOCHU PARTERU, COŽ JE BEZPOCHYBY EKONOMICKY VÝHODNÉ.
MULTIFUNCTIONAL BUILDING ON THE CORNER OF BRATISLAVSKA AND STARA STREET IN BRNO, ZABRDOVICE. THE LOCALITY, WHICH IS SITUATED NEAD BY THE CITY CENTER AND THE SMALL INNER CITY CIRCLE HAS GREAT GENIE LOCI. THE MAIN IDEA WAS TO COMPLETE THE BLOCK, CREATE CORNER AND SAVE THE LOCAL ATMOSPHERE. THE LOCALITY HAS ALSO LACK OF PUBLIC SPACES. CHARAKTERISTIC ELEMENT IS COURTYARD, WHICH IS USUALLY CLOSED AND PRIVAT. PROJECT CREATES AN COURTYARD, BUT PUBLIC ACCESSEBLE. NEW PUBLIC SPACE THEN WILL NOT BE OPENED TO THE HECTIC STREET FULL OF CAR, WHICH MAKES IT MORE DE LUXE. MOREOVER, THIS WAY CREATS MORE SPACES FOR PARTERRE.
Description
Citation
BAŤKOVÁ, K. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. (člen) Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2014-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO