Analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelností nad 30 míst

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je příprava ekonomických a technických podkladů pro analýzu ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelnosti nad 30 míst. Celá práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zabývá technickými parametry autobusů SOR C 9,5, SOR C 10,5 a MAN Lion's Regio C, jejich výbavami a servisními úkony. V druhé části práce jsou zpracovány a vyhodnoceny dostupné ekonomické údaje jednotlivých autobusů. Poslední část práce je věnována tvorbě metodiky pro výpočet ušlého zisku autobusů po dopravní nehodě a to jak po jednotlivých modelech autobusů, tak i skupiny autobusů s obsaditelností nad 30 míst jako celku.
The main aim of this master's thesis is preparation of economic and technical data for analysis of profit loss for a transport organization as a result of repair work after an accident involving buses with a carrying capacity of over 30 passengers. Master's thesis has three main parts. First part deals with technical data of buses SOR C 9,5, SOR C 10,5 a MAN Lion's Regio C, theirs equipment and service operation. Economic data about these buses are processed and evaluated in second part. Last part is devoted to the creation of methodology for calculation of profit loss of buses after an accident. It concerns about each model and category of buses with a carrying capacity of over 30 passengers as a whole.
Description
Citation
PITAŠ, M. Analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelností nad 30 míst [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byla analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelností nad 30 míst. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo zřejmé, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Diplomant zodpověděl otázky komise. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO