Zhodnocení objektů Kurialova archivu na Uherskohradišťsku /rozšířené o památkově chráněné objekty/

Abstract
Cílem disertační práce je zmapování a vyhodnocení současného stavu lidové architektury a stavitelství v regionu Uherskohradišťsko na příkladu vybraných obcí a konfrontace s archivem prof. Antonína Kuriala. Práce je rozšířena o památkově chráněné objekty. Výstupem z této práce je katalog staveb lidové architektury zkoumaného regionu.
The goal of this doctoral thesis is to map and evaluate the current situation of folk architecture in the region around the city of Uherské Hradiště on the example of selected villages. Later, these findings will be compared with the archive of prof. Antonin Kurial. The text has been extended to include currently listed buildings and output of this work is a new catalogue of buildings of folk architecture in the above mentioned region.
Description
Citation
KORČÁKOVÁ, A. Zhodnocení objektů Kurialova archivu na Uherskohradišťsku /rozšířené o památkově chráněné objekty/ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO