Binokulární vidění a výroba anaglyfů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem mé semestrální práce bylo prostudovat fyziologii binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků pomocí brýlí s barevnými filtry, anaglyfu. Protože se to týká zrakového smyslu, na počátku jsem vysvětlil princip samotného vidění. Poté jsem popsal princip fyziologického vývoje vidění a předpokladů binokulárního vidění. Binokulární vidění je komplexní proces, probíhající i mozku. Proto je další tématem práce analýza trojrozměrných objektů, analýza prostoru, která nevědomky probíhá v našem mozku. Další kapitola pojednává o stereoskopii, technice, jež vyvolává pocit hloubky v dvourozměrném obraze. Získání prostorového vjemu pomocí brýlí s barevnými filtry je jedna z jejích technik. Sepsal sem princip získání anaglyfu, od snímání scény, přes její tvorbu až po prohlížení. Nakonec je zde uvedena ukázka programu vytvořeného v prostředí Matlab. Je to jednoduchý program na získání anaglyfu z dvou samostatných snímků.
The aim of my semester work was to study the physiology of binocular vision for spatial perception of two-dimensional images using glasses with coloured filters, anaglyphs. Since the theme concerns the visual sense, I explained the principle of the vision first. Then I described the principle of physiological development of the vision and the assumptions about binocular vision. The binocular vision is a complex process ongoing in the brain. Therefore, another topic of my thesis was an analysis of three-dimensional objects, space analysis, which unknowingly takes place in our brain. The next chapter deals with stereoscopy, technology which evokes a feeling of depth in two-dimensional images. One of the techniques is obtaining spatial perception by means of glasses with colour filters. In my thesis, I summarized the knowledge about the principle of anaglyphs and I described the principle of obtaining anaglyphs, from shooting the scene, over its creation to its viewing. Finally, here is an example of the program created in Matlab. It is a simple program to obtain anaglyphs from two separate frames.
Description
Citation
KLÍMA, J. Binokulární vidění a výroba anaglyfů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. (člen) Ing. Ivo Viščor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO