Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. V práci je zhodnocen současný stav a způsoby možného nakládání s tímto druhem odpadu. Důraz je kladen především na účelné využití odpadu. Cílem práce je návrh možného řešení eliminace skládkování komunálního odpadu v podmínkách České republiky v souladu s legislativními požadavky Evropské unie.
The bachelor’s thesis is focused on the issue of disposal of biodegradable municipal waste management. The thesis asseses the current situation and possible ways of management with this kind of waste. Emphasis is placed on efficient utilization. Aim is to design of possible solution to eliminate landfilling of municipal waste in the Czech republic in accordance with legal demands of the European Union.
Description
Citation
ŠIRŮČEK, V. Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO