Analýza deformačně indukovaných změn fázového složení oceli TRIP metodou EBSD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce pojednává o měření fázového složení oceli TRIP metodou EBSD. Ocel byla dodána ve dvou variantách termomechanického zpracování. Fázové složení oceli bylo sledováno při různých stupních plastické deformace a to v rozsahu 0 až 10,99%. U jedné varianty termomechanického zpracování bylo dosaženo dobré shody s literárními údaji a to jak co se týče změřeného podílu zbytkového austenitu (15,6%), tak i jeho úbytku s deformací (na 8,9% při maximální aplikované deformaci). U vzorků druhé varianty nebylo dosaženo shody ani v jednom z těchto hledisek.
The diploma thesis deals with phase composition measurement of the TRIP steel, using EBSD method. The steel was delivered as thermo-mechanically treated via two different routes. The phase composition of the steel was examined during gradual plastic deformation in the range 0 to10.99%. One route of thermo-mechanical treatment exhibited good agreement with the literature in terms of measured fraction of the retained austenite (15.6%) as well as its decrease during the deformation (to 8.9% at the maximum imposed strain). The samples of the second route did not show any agreement in either of the parameters spoken.
Description
Citation
PEŠINA, Z. Analýza deformačně indukovaných změn fázového složení oceli TRIP metodou EBSD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO