Drátové elektroerozivní obrábění při výrobě nástrojů pro dřevoobrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je použití technologie elektroerozivního drátového řezání v podmínkách firmy Vydona při použití ve výrobě dřevoobráběcích nástrojů. Na úvod je zpracována teorie této metody obrábění a přehledné rozdělení frézovacích nástrojů na obrábění dřeva. V praktické části je detailně popsán postup vyřezání tvarové destičky ze slinutého karbidu. Cílem technicko-ekonomického zhodnocení je stanovení hodinové sazby stroje.
My thesis is aimed at the application of wire electical discharge machining technology in the production of woodworking tools. All of this in the conditions of Vydona company. There is a theory of machining method plus a well-aranged division of cutter tools for wood in the introduction. The practical part describes in detail the procedur of cutting shaped plate out of tungsten carbide. As a result of the technical and at the same time the economic evaluation is an establishment of hourly rate for machine.
Description
Citation
SEDLÁČEK, J. Drátové elektroerozivní obrábění při výrobě nástrojů pro dřevoobrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO