2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 680
 • Item
  Studium reologických vlastností betonů s přídavkem polymerních vláken upravených nízkoteplotním plasmatem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Gromeš, Vít; Bodnárová, Lenka; Herka, Petr
  Polypropylenová vlákna se používají do betonu z důvodu zamezení vzniku trhlin v raných stádiích zrání betonu. Díky jejich malému průměru a nízké objemové hmotnosti jsou velmi účinné i v malých hmotnostních dávkách. Nevýhodou pro jejich využití je velmi hladký povrch vláken a hydrofobní povaha polypropylenu jako takového, tedy je třeba tyto vlákna upravit tak, aby se dobře rozmíchávali v čerstvé betonové směsi a vznikla potřebná míra adheze mezi vláknem a cementovou matricí. V současné době se k omezení tohoto jevu na polypropylenová vlákna aplikuje aviváž, avšak z důvodů ekonomicko-ekologických je žádoucí přinést nový způsob jejich úpravy. Řešením se zdá být úprava povrchu polypropylenu nízkoteplotním plazmatem. Tato úprava byla vyvinuta ve spolupráci Masarykovy univerzity v Brně s firmou KrampeHarex a VUT FAST Brno. Předmětem mé práce je porovnat vliv PP vláken dostupných na trhu, s aplikovanou vrstvou aviváže, a upravených nízkoteplotním plazmatem na reologické vlastnosti čerstvého betonu.
 • Item
  Vliv přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Svozil, Jaroslav; Bodnárová, Lenka; Zábojník, Martin
  Práce se zabývá posouzením vlivu přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonu. Jedním z hlavních prvků je porovnání různých povrchových úprav polypropylenových vláken bez statické funkce včetně plazmové úpravy nízkoteplotním plazmatem. Hlavními poznatky práce je testování vlastností čerstvých betonů s těmito vlákny, dále pak testování objemových změn a v poslední řadě testování těchto betonů na fyzikálně mechanické vlastnosti.
 • Item
  Vlastnosti betonů s přídavkem plazmatem upravených polypropylenových vláken
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Vorel, Pavel; Bodnárová, Lenka; Herka, Petr
  Diplomová práce se zabývá betony s použitím polypropylenových vláken komerčně vyráběnými, vlákny bez povrchové úpravy a vlákny upravených plazmatem. Hlavním předmětem práce je experimentální ověření vlivu přídavku plazmatem upravených vláken na vybrané vlastnosti čerstvého betonu a fyzikálně-mechanické vlastnosti ztvrdlého betonu. Na základě výsledků zkoušek provedených na zkušebních tělesech porovnává dosažené výsledky a analyzuje využitelnost jednotlivých povrchových úprav vláken.
 • Item
  Víceúčelový objekt Chotovice - stavebně technologický projekt
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Trynkl, Lukáš; Mohapl, Martin; Selník, Petr
  Řešení technologicko projektu víceúčelového objektu v Chotovicích. Obsahuje: Projekt zařízení staveniště, technologický předpis, časový plán a položkový rozpočet stavby.
 • Item
  Náklady životního cyklu výstavbového projektu - opakování rozpravy 2012
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Nováková, Petra; Nový, Martin; Vejmola, Aleš; Vejmola, Aleš
  Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu výstavbového projektu. V teoretické části je definován životní cyklus stavby, projekty spojené s výstavbou a jednotlivé druhy nákladů stavby. V praktické části je podrobněji popsána výstavba 18 bytových jednotek v obci Zbýšov v průběhu celého životního cyklu stavby. Jsou zde vymezeny nákladové položky při vývoji stavby od jejího počátku až po předpokládanou fázi ukončení. Na závěr jsou náklady podrobněji rozebrány, analyzovány a přirovnány k obdobnému modelovému projektu.