Studium reologických vlastností betonů s přídavkem polymerních vláken upravených nízkoteplotním plasmatem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Polypropylenová vlákna se používají do betonu z důvodu zamezení vzniku trhlin v raných stádiích zrání betonu. Díky jejich malému průměru a nízké objemové hmotnosti jsou velmi účinné i v malých hmotnostních dávkách. Nevýhodou pro jejich využití je velmi hladký povrch vláken a hydrofobní povaha polypropylenu jako takového, tedy je třeba tyto vlákna upravit tak, aby se dobře rozmíchávali v čerstvé betonové směsi a vznikla potřebná míra adheze mezi vláknem a cementovou matricí. V současné době se k omezení tohoto jevu na polypropylenová vlákna aplikuje aviváž, avšak z důvodů ekonomicko-ekologických je žádoucí přinést nový způsob jejich úpravy. Řešením se zdá být úprava povrchu polypropylenu nízkoteplotním plazmatem. Tato úprava byla vyvinuta ve spolupráci Masarykovy univerzity v Brně s firmou KrampeHarex a VUT FAST Brno. Předmětem mé práce je porovnat vliv PP vláken dostupných na trhu, s aplikovanou vrstvou aviváže, a upravených nízkoteplotním plazmatem na reologické vlastnosti čerstvého betonu.
Polypropylene fibers are used in concrete mixtures to avoid early cracks during shrinkage. Low thickness of each fiber and low density are reasons, why these fibers are effective in small dosage. Their disadvantages are smooth surface and hydrophobic character of polypropylene, thus it is necessary to improve their surface for better spread during mixing and to reach needed adhesion between fibers and cement paste. In present time are using chemical solutions applied on surface of the fibers to provide better water absorption, but the trend is reducing of using chemicals in industry and this situation demands new technology. There is possible solution, polypropylene fibers treated by low-temperature plasma. This method was developer by cooperation Masaryk University in Brno with company KrampeHarex and Brno Universiry of Technology. The goal of this thesis is to bring comparison, of influence on rheology properties of fresh concrete, between admixed the fibers with applied chemical layer and low-temperature plasma treated polypropylene fibers.
Description
Citation
GROMEŠ, V. Studium reologických vlastností betonů s přídavkem polymerních vláken upravených nízkoteplotním plasmatem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2013-01-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO