2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 89
 • Item
  NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Ježková, Tereza; Kratochvíl, Jan; Beránková, Eva
  Stavba má šest plných nadzemních podlaží, a dvě podzemní podlaží. Stavba je rozdělena do tří samostatných budov - stavebních objektů. Dvě šestipodlažní budovy jsou bytovými domy a střední dvoupodlažní objekt ma funkci obchodní pasáže, ze které vybíhá podloubí přecházející v náměstí. Tento objekt má funkci obchodního parteru. Všechny tři objekty mají společná podzemní podlaží – plochy pro parkování osobních automobilů a technické prostory. První a druhé nadzemní podlaží – vstupní prostory, prodejní plochy, kavárna, mediatéka, fitcenter. Třetí – šesté nadzemní podlaží - byty. Střecha nízkého objektu je střešní zahradou.
 • Item
  LABORARTORY BRNO
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Lindovská, Lucie; Mléčka, Jan; Hrabec, Josef
  Koncept řešení velmi exponovaného nároží ulic Koliště a Milady Horákové se snaží těžit z benefitů parcely, a zároveň eliminovat její největší nedostatek - izolovanost dopravou. Návrh se zároveň snaží posunout hranice ve vystavování umění, klade důraz na variabilitu, maximální využitelnost a sezónnost. Samotná budova má osm nadzemních podlaží a je umístěna tak, že umožňuje volný průhled ze třídy Kapitána Jaroše na Moravské náměstí. Tato dvě místa jsou pak v rámci návrhu spojena platformou - rampou - podchodem, které zároveň slouží jako exteriérový výstavní plocha galerie, která se tak rozšiřuje a otevírá městu a jeho obyvatelům.
 • Item
  LABORARTORY BRNO
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Pechová Riedlová, Mária; Marek, Jiří; Palacký, Jiří
  Galéria architektúry sa nachádza na parcele medzi ulicami Milady Horákové a ulice Koliště. Je strategickým miestom pre prepojenie mestského parku Lužánky s centrom Brna. V okolí parcely sa nachádzajú významné kultúrne objekty. Galéria umožňuje vystavovať rôzne objekty v rôznych mierkach a rôznych štýloch vystavovania. Využíva dva typy osvetlenia. Budova obsahuje kaviareň, prednáškovu sálu a viac ako 30 % výstavnej plochy. v rámci podzemných podlaži je umiestnený zakladač 20 / 1
 • Item
  LABORARTORY BRNO
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Lukášová, Petra; Mikulášek, David; Joura, Ivo
  Navržený objekt se nachází na nárožní parcele ulic Milady Horákové a Koliště. Tato parcela souvisí s nedalekým zeleným okruhem, na němž se nacházejí stavby veřejného charakteru. Byl zde vytvořen návrh na kompaktní zástavbu nároží. Nejdominantnější hmotu tvoří budova galerie, dále na ni navazuje budova s kancelářemi, dílnami a ateliéry a bytový dům. Fasáda galerie je ovlivněna osvětlením interiéru, proto jsou zde zvolena podélná pásová okna překrytá šupinami z mléčného skla, celou fasádu tvoří šupinatá struktura z plechu zlaté barvy. Fasády zbylých budov jsou střízlivé a odráží tak svou funkci.
 • Item
  LABORARTORY BRNO
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Zemánková, Petra; Boháč, Ivo; Pospíšil, Zdeněk
  Cílem zadání je galerie architektury, designu a umění. Stavební pozemek se nachází na nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové v Brně. Ve svém návrhu jsem vycházela z urbanistických souvislostí v okolí parcely. Navržený objekt je doplněn o další funkce jako např. kavárna, výtvarná dílna, obchody, auditorium, administrativní zázemí apod. Hmota stavby je rozdělena do tří objektů, toto rozčlenění spojuje dvě zmíněné ulice a vytváří zastřešený průchozí prostor. Hmotové rozčlenění také umožnilo vytvořit vnitřní respirium. Objekty jsou funkčně a provozně propojeny pomocí lávek. Navrženo bylo dvacet zakladačových parkovacích stání v podzemí a dvě parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu na terénu. Navržený objekt uzavírá pohledovou osu z třídy Kapitána Jaroše.