Softwarová podpora výuky finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Výstupem této bakalářské práce je program pro zjednodušení výpočtů ve finanční analýze, který studenty seznámí s jednotlivými ukazateli i souvislostmi mezi nimi a umožní jim procvičení interpretací získaných výsledků.
The outcome of this thesis is a program for the simplification of financial analysis calculations. It introduces individual indicators as well as the relationships between them, and enables students to practice interpreting the results received.
Description
Citation
SVĚTLÍKOVÁ, B. Softwarová podpora výuky finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mandelík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Petrla (člen) Ing. Bernard Neuwirth (člen)
Date of acceptance
2007-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO