Návrh obchodní strategie SBU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této diplomové práce je zpracování návrhu obchodní strategie SBU. Práce obsahuje teoretické poznatky související s problematikou návrhu strategie a strategickou analýzu současného stavu SBU. Výstupem práce je zpracování a zhodnocení reálného návrhu obchodní strategie, který bude zároveň podkladem pro následnou implementaci.
The main subject of this thesis is creating a proposal of business strategy of SBU. The work includes theoretical knowledge related to the issue of the proposal of business strategy and strategic analysis of the current state of SBU. The outcomes of the thesis are the processing and evaulation of the real proposal of business strategy, which will be the basis for subsequent implementation.
Description
Citation
POLÚCH, E. Návrh obchodní strategie SBU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-06
Defence
Otázka č.1: prof. Dostál: Jaké externí faktory považujete z hlediska rozvoje struktury za klíčové? Otázka č.2: prof. Dostál: Jaký vlastní kontrolní sytém uvnitř společnosti by jste doporučil? Otázka č.3: prof. Dostál: Jak pokračovat v budování informačního systému? Otázka č.4: Ing. Koleňák: Jak budete realizovat affiliate marketing? Otázka č.5: doc. Sojka: Kolik by návrhy stály a jak bude projekt rentabilní? Otázka č.6: Ing. Heralecký: S jakou průměrnou ziskovou marží se operuje? Vše odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO