Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybrané MLM společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na motivační systém ve vybrané MLM společnosti. Analyzuje existující motivační systém a zjišťuje zpětnou vazbu od členů společnosti pomocí rozhovorů a dotazníků. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému, které mají vést ke zvýšení týmové produkce.
The diploma thesis focuses on the motivation system in a selected MLM company. It analyzes the existing motivation system and surveys of the feedback from members of the company using interviews and questionnaires. It contains proposal to improve the motivation system which should lead to an increase in team production.
Description
Citation
TURKOVÁ, H. Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybrané MLM společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Eva Rousová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
ot.1) Ing. Eva Rousová, Ph.D. Specifikace procesu stanovování individuálních cílů Odpovězeno ot.2) Ing. Josef Veselý, CSc. Jaký je pracovně-právní vztah je mezi Mary Key a poradkyněmi Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO