Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které jsou spjaty s hodnocením a odměňováním pracovníků. Praktická část práce analyzuje současnou situaci společnosti. Na základě provedených analýz jsou vypracovány návrhy ke zlepšení systému hodnocení a odměňování ve společnosti.
The bachelor thesis deals with the system of evaluation and remuneration of the employees in the company of GB-geodezie, spol. s r.o. The theoretical part focuses on the explanation of basic terminology related to the evaluation and remuneration of employees. The practical part analyzes the current situation in the company. The proposals of changes in the evaluation and remuneration in the company are formulated on the basis of the realized analyses.
Description
Citation
ZOUFALÁ, K. Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Penka (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
otázka vedoucího - odpovězeno otátzka oponenta - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO