Speciální kontrolní systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou kontrolních systémů zabezpečení objektů. Dělí se na tři části. První část charakterizuje kamerový systém jako jeho funkci a parametry. Práce dále popisuje jednotlivé prvky kamerového systému, tj. jejich možně provedení a jakými funkcemi mohou disponovat. Druhá část práce hledá vhodný kamerový systém splňující předem stanovené podmínky. Práce vybírá tři komerčně prodávány systémy a jeden vlastní návrh. V poslední části práce jsou jednotlivé kamerové systémy porovnány a nejlepší systém pro naše využití je zrealizován.
The work is about the task of control system of object’s safety. It is divided into three parts. The first part characterizes the video camera system and its function and its parameter. It also describes particular elements of video camera system, i.e. their possible version and what functions they are able to dispose of. The second part looks for suitable video camera system which fulfills defined conditions given in advance. There are three commercially sold systems and my own project in the work. In the last part of the thesis particular camera systems are compared and the best system for our recovery is realized.
Description
Citation
SOKOL, K. Speciální kontrolní systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Vágner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (člen) Ing. Juraj Gazda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO