Malý robot pro sledování čáry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací řídicího systému malého robota pro sledování čáry. Na začátku jsou představeny platformy, na kterých je systém postaven. V další části jsou postupně představeny: modul pro sledování čáry (HW,SW), modul pro řízení motorů (HW,SW) a řídící jednotka (HW,SW). Dále je představena konstrukce, na které byl systém testován. Nakonec byly implementovány dva algoritmy pro sledování čáry. Celý systém včetně zásuvných modulů je postaven na mikrokontrolérech firmy Atmel, a to ATmega8 a ATmega328. Ty jsou založeny na open - source platformě Arduino tím, že obsahují Arduino bootloader. Mikrokontroléry využívají ke komunikaci mezi sebou I2C sběrnici. Ke komunikaci s uživatelem využívá řídící jednotka LCD displej a čtyři tlačítka. Pro snímání čáry je použito pět reflexních optočlenů CNY70.
This thesis describes the design and subsequent implementation of the control system for small path follower robot. On the introduction are presents the platform´s on which the system was built. In the next section are gradually introduced: A module for following the line (HW, SW), modul for control motors (HW, SW) and the control unit (HW, SW). Then is presents construction on which the system was tested. Finally, there were implemented two algorithms for tracking lines. Whole system, including the plug moduls is built on Atmel microcontrollers, and this ATmega8 and ATmega328. They are based on open - source platform Arduino, because they contain Arduino bootloader. Microcontrollers using I2C bus to communicate each other. Control unit is using to communicate with users LCD display and four buttons. For scanning a line is using five reflective optocoupler CNY70.
Description
Citation
ZACPAL, M. Malý robot pro sledování čáry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO