Návrh a optimalizace řídicích algoritmů pro elektrickou brzdu s EC motorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou řídicího algoritmu do mikrokontroléru dsPIC30F6015 pro elektrickou brzdu s EC motorem, která pak bude dynamicky zatěžovat testované EC motory. Součástí práce je také naprogramování uživatelského rozhraní pro ovládání a nastavení parametrů řídicí jednotky.
This work is concerned with creating the control algorithm in microcontroller dsPIC30F6015 for electric brake with BLDC motor which will dynamically load testing BLDC motors. The work also includes programming user interface for controlling and settings parameters the control unit.
Description
Citation
FIALA, M. Návrh a optimalizace řídicích algoritmů pro elektrickou brzdu s EC motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Po prezentaci diplomové práce byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Oba posudky hodnotili práci jako velmi dobrou. Při dotazech členů komise se diskuze směřovala na principy návrhu měničů, regulátorů a filtrů. Na základě odpovědí studenta s přihlédnutím k posudkům hodnotila komise celé jeho vystoupení jako velmi dobré.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO