Model stojanové vrtačky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je návrh modelu stojanové vrtačky, poté její realizaci. Na tento model je poté vytvořena laboratorní úloha, k ní vypracovaný vzorový program a také vizualizace. První část popisuje použité PLC a software pro vytvoření programu a vizualizace. Druhá část se věnuje návrhu a realizaci modelu, kde jsou popsány všechny použité komponenty a to jak mechanické tak elektronické. Ve třetí části je zadání laboratorní úlohy s programem a vizualizací.
The aim of this Bachelor’s thesis is to design a model drill presses, then its implementation. On this model is then created laboratory task for the development of model program and visualization. The first part describes the PLC and software used to create the program and visualization. The second part is devoted to the design and implementation of the model, which describes all the components, both mechanical and electronic. The third part is an award laboratory tasks with the program and visualization.
Description
Citation
DVOŘÁK, J. Model stojanové vrtačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO