Návrh na zavedení systému environmentálního managementu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V bakalářské práci se zabývám zaváděním a certifikací systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jeho integrací co stávajícího systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 ve společnosti VHOS, a.s. Moravská Třebová.
Bachelor´s thesis concerns with the implementation and certification of environmental management according to the CSN EN ISO 14001:2005 specification and its integration to the current system of quality management according to the CSN EN ISO 9001:2001 specification in a joint-stock company VHOS Moravská Třebová.
Description
Citation
ZVEJŠKOVÁ, M. Návrh na zavedení systému environmentálního managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (předseda) JUDr. Hana Vejvodová (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Ladislav Žalio (člen) Ing. Tereza Večeřová (člen)
Date of acceptance
2007-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO