Audio zesilovač s digitálním vstupem a výkonovým a sluchátkovým výstupem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá kompletním návrhem a realizací zesilovače pro kvalitní domácí poslech schopného zpracovat jak klasický analogový vstupní signál, tak digitální vstupní signál vysokého vzorkovacího kmitočtu a velké bitové hloubky. Součástí práce je kompletní návrh všech funkčních bloků zesilovače, kterými jsou: Vstupní signálová část, S/PDIF přijímač, D/A převodník, vysoce výkonný zesilovač pracující ve třídě D a precizní sluchátkový zesilovač pro dynamický poslech. Tato práce se zabývá také návrhem všech řídících obvodů zesilovače složených z rotačního enkodéru s tlačítkovou volbou, mikroprocesorové jednotky, digitálního potenciometru a znakového displeje.
The aim of this thesis is design and construction of amplifier for high quality home listening experience. Device is able to process both analogue signal and high sampling frequency digital input with high audio bit depth. Scope of the thesis covers the design of all the functional units: input signal circuit, S/PDIF receiver, D/A converter, high performance class D amplifier and precise headphone amplifier for dynamic sound presentation. Thesis also cover design of all control circuits containing rotary encoder with button input, microcontroller unit, digital potentiometer and segment display.
Description
Citation
ABRMAN, M. Audio zesilovač s digitálním vstupem a výkonovým a sluchátkovým výstupem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Puskely, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Černý, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO