Šíření signálů mobilních komunikačních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje základní princip funkce mobilních komunikačních systémů. Blíže jsou zde popsány systémy GSM, UMTS. Práce se zabývá zejména problematikou ztrát při šíření signálu, které nastávají mezi vysílačem a přijímačem. Popsány jsou situace, které mohou nastat při šíření signálu v různých prostředích. Dále jsou zde také uvedeny modely pro predikci ztrát šířením v prostředí indoor, outdoor, které jsou popsány a vysvětleny. Součástí této práce je také simulační program s grafickým uživatelským rozhraním, který podle vybraného modelu a vstupních parametrů vypočítá a graficky zobrazí hodnoty ztrát šířením.
The aim of this thesis is to describe the basic principles and function of signal propagation in mobile communication systems. Closer look is taken at GSM and UMTS communication systems. The thesis deals especially with the problem of path losses, which occurs between transmitter and receiver. Possible propagation scenarios for cellular network are theoretically described. Also the propagation models for outdoor and indoor path loss prediction are described and simulated. The developed program estimates path loss and graphically represents the results of simulation for various model parameters, environments and scenarios.
Description
Citation
JULÍNEK, P. Šíření signálů mobilních komunikačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Vágner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Ing. Michal Zamazal, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO