Implementace informačního systému v daňové a účetní kanceláři

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato Diplomová práce se zabývá problematikou implementace informačního systému v účetní a daňové kanceláři. V teoretických východiscích jsou uvedeny informace z oboru informačního managementu a informačních systémů, které jsou doplněny podklady strategického, projektové a rizikového managementu. To jsou stěžejní obory, kterými je implementace informačního systému v této práci analyzována. Závěrem je vše zhodnoceno dle ekonomického hlediska a konečným výstupem této práce je komplexní analýza HOS 8.
This thesis deals with the implementation of an information system in the accounting and tax office. In the theoretical part provides information from the field of information management and information systems, which are complemented by basis of strategic, project and risk management. These are the main branches, which is the implementation of an information system in this work analyzed. Finally everything is evaluated according to economic considerations and the final outcome of this work is a comprehensive analysis of HOS 8.
Description
Citation
ŠRUBAŘ, V. Implementace informačního systému v daňové a účetní kanceláři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Dostálová (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Otázky oponenta diplomové práce: ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Jakým způsobem jsou zaměsntanci monitorováni, že dělali na dané zakázce? Jaká je vazba call centra na navržený IS? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Markéta Dostálová - Vy jste určoval standardy pro stanovení ceny za služby? Probíhá kontrola času samotných úkonů jednotlivých pracovníků? Je IS schopen sám rozpoznávat odchylky v čase pracovníků? ODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO