Kritická analýza logistických a průmyslových center a predikce jejich vývoje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá predikcí a budoucím vývojem tržních charakteristik logistiky, S využitím statistických metod bude moci odhadnout budoucí trendy logistické sítě. Její teoretická část se zabývá poznatky z fungování tvorby nabídky a poptávky na realitním trhu. Na základě kritické analýzy tržních statistik (nabídky, poptávky, nájemného, výnosů, cen, obsazenosti, tržních podílů developerů a operátorů, struktury nájemců, spedice, skladování, logistiky) skladových nemovitostí stanovit podmínky optimalizace využití geografické polohy ČR v konkurenci střední a východní Evropy.
This thesis deals with the prediction of future developments and market characteristics of logistics, with the use of statistical methods will be able to predict future trends in logistics networks. The theoretical part deals with the knowledge of the functioning of supply and demand in the real estate market. Based on critical analysis of market statistics (supply, demand, rents, revenues, prices, availability, market share developers and operators, tenants, structure, forwarding, warehousing, logistics) warehouse properties to determine the conditions optimizing the use of the geographical location of the CR in the competition in Central and Eastern Europe.
Description
Citation
KREJCAR, M. Kritická analýza logistických a průmyslových center a predikce jejich vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2011-11-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO