Výkonové parametry systému pro energetické využití biomasy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je popsat problematiku sběru experimentálních dat na jednotce spalující různé druhy biomasy (dendromasy i fytomasy) o nominálním výkonu 1MW s ohledem na stanovení termické účinnosti kotle, která vychází z postupů popsaných v technických normách. Úvodní část se věnuje současným a do budoucna perspektivním biomasovým palivům a jejich parametrům. Rovněž se zabývá dělením biomasových kotlů z pohledu technického řešení. Uvádí jejich přednosti a nedostatky vzhledem ke spalování různých druhů biomasy. V teoretické části jsou analyzovány způsoby výpočtu termické účinnosti metodou přímou, nepřímou a modifikací nepřímé metody, a to včetně hlavních kritérií ovlivňujících její výslednou hodnotu. V praktické části je provedeno vyhodnocení provozních dat konkrétní jednotky při spalování dřevní štěpky. Toto vyhodnocení obsahuje doporučené návrhy na změnu sběru dat a jejich vyhodnocení pro kvalitnější určení termické účinnosti.
This diploma thesis deals with the problems associated with acquisition of experimental data from technological unit for biomass combustion with nominal capacity of 1 MW, with regard to determination of thermal efficiency. In the introduction part, parameters of currently available biomass-based fuels as well as of those with large potential in the future are summarized. Further, a review in the field of biomass combustion technology is given. Biomass boilers are compared according to their technical parameters, function and benefits and drawbacks. In theoretical part methods for determination of thermal efficiency by direct method, indirect method and modified indirect method are described. Main parameters influencing resultant values of efficiency are included into the analysis. In final part an evaluation of real operational data from prototype unit combusting wooden chips is made. Recommendations for further experimental data gathering and their processing with the aim to evaluate thermal efficiency are suggested.
Description
Citation
KOLÁČEK, R. Výkonové parametry systému pro energetické využití biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
Ing. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (člen) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO