Explosivní tváření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Odborná práce vypracovaná v rámci bakalářského studia představuje literární studii zaměřenou na technologii explosivního tváření. Práce prezentuje používané metody tváření výbuchem, popisuje principy činnosti jednotlivých metod, používané přípravky, nástroje, trhaviny a v neposlední řadě poskytuje přehled vyráběných dílců a zhodnocení využití této technologie v současné době.
The thesis elaborated in frame of bachelor studies represents literary studies focused on technology of explosive forming. The thesis presents used methods of explosivr forming, describes principles of individual methods, used jigs, tools, explosives and last but not least provides overview of manufactured components and application of the technology these days
Description
Citation
PALÁN, D. Explosivní tváření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpověděl na otázky: 1. Jaký je rozdíl mezi trhavinou a střelivinou? 2. Pro které materiály se používá explosivní tváření?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO