Průzkum a definice mezních parametrů ohybu u stabilizačních tyčí automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá ohýbaním rúrok ako podprocesom výroby stabilizačnej tyče automobilu. Hlavným cieľom práce je objasniť vplyv nastavovaných procesných parametrov ohybu na výsledný geometrický tvar výrobku a jeho vlastnosti. Práca obsahuje teoretický rozbor vybranej metódy ohýbania rúrok, popis vznikajúcich defektov a možnosti ich odstránenia. Následne je prevedený popis ohýbacieho zariadenia špeciálne navrhnutého na výrobu stabilizátorov. V rámci praktickej časti sú prevedené experimenty na objasnenie vplyvu jednotlivých parametrov na výsledný ohyb.
Submitted master’s thesis deals with rotary draw bending of tubes as a subprocess of automobile’s stabilizer bar production. The main goal of the thesis is to clarify the influence of the process parameters of the bend on the resulting shape and properties of the product. Submitted thesis includes theoretical description of the chosen tube bending technology, description of defects and possibilities of their removal. The description of the bending machine used for stabilizer bars production is done afterwards. Practical part of the thesis includes experiments clarifying influence of parameters on the resulting shape of the stabilizer bar.
Description
Citation
POLJAK, P. Průzkum a definice mezních parametrů ohybu u stabilizačních tyčí automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Vysvětlete postup výroby s důrazem na osvětlení operace kalení polotovaru před ohýbáním. Vysvětlete výrok „ .. výrobky jsou vystavené vysokému elektrickému napětí“. Jo je myšleno výrokem „.. růst nové materíálové struktury“ na listu 17? Proč byla trubka stabilizátoru v místě aplikace tenzometrů nahrazena členem o plném průřezu? Jak se vyhodnotí síla při aplikaci 4 tenzometrů na měřícím členu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO