Návrh výroby držáku klimatizace

Thumbnail Image
Date
Authors
Šproch, Daniel
ORCID
Advisor
Peterková, Eva
Referee
Žák, Ladislav
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Držák venkovních klimatizačních jednotek je vyroben z ocelového plechu 11 321.21 tloušťky 2mm. Výrobní série činí 2000 ks/rok. Držák je vyráběn technologií vysekávání na CNC stroji a ohýbán na CNC ohraňovacím lise. Polotovarem je tabule plechu (2 x 2000 x 1000 mm). Součástí řešení je návrh osazení jednotlivých dílů vysekávacími nástroji, rozmístění dílů na tabuli plechu, návrh vhodných ohraňovacích razníků a matric. V závěru práce je uvedeno ekonomické hodnocení.
The holder of outdoor air-conditioning units are made out of steel 11 321.21 with 2mm thickness. The production quantity is 2000 units / year. The holder is produced using CNC machine for cutting and bending on CNC press brake. The semi-finished product is a metal sheet (2 x 2000 x 1000 mm). Part of this diploma thesis is to design of the population with the punching tools, the layout of parts on the metal sheet and design of appropriate press brake punches and dies. The conclusion contains economic evaluation of the proposed solution.
Description
Citation
ŠPROCH, D. Návrh výroby držáku klimatizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Diplomant seznámil komisi s výsledky diplomové práce. Diplomant odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise týkající se DP: 1. Proč byl zvolen právě daný materiál? 2. Nástřihové plány byly tvořeny za pomocí počítačové odpory? 3. Byla odstraněna ostřina vzniklá při vysekávání? 4. Proč není uveden výpočet odpružení? 5. Cena nástrojů v ekonomickém zhodnocení je příliš malá. Jaké nástroje byly za tuto cenu pořízeny? 6. Jak jste stanovil bod zvratu, když nebyla jiná technologie výroby? 7. Jaká operace je nutná před kataforézním lakováním? 8. Na str. 10 je obrázek. Je technicky správně nakreslen?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO