Aerodynamické parametry nákladních vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zachycení a popis termínů z oblasti aerodynamiky, za účelem pochopení problematiky aerodynamiky vozidel. Je zde vytvořen souhrnný přehled konstrukčních prvků snižujících aerodynamický odpor nákladních automobilů a metod zjišťování aerodynamických parametrů. Práce také zahrnuje rozdíl zmiňovaných parametrů u osobních a nákladních vozidel.
The main goal of this bachelor´s work is to depict and describe terms form the aerodynamics field in order to understand the problem of aerodynamics of the vehicles. Here is created overall view of constructive elements that lower aerodynamic resistance of vehicles and methods of survey of aerodynamic parameters. The work also contain the difference of mentioned parameters of suburban and truck cars.
Description
Citation
ŠILAR, J. Aerodynamické parametry nákladních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student Josef Šilar seznámil detailně zkušební komisi s průběhem řešení a obsahem své bakalářské práce. Zodpověděl otázky oponenta v tomto pořadí: 1) Jakým způsobem jsou v aerodynamickém tunelu zjišťovány aerodynamické síly působící na vozidlo? 2) Jsou aerodynamické koeficienty odporové síly a vztlaku nezávislé na rychlosti? Pokud ne, proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO