Systém pro správu archivovaných dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem mé práce bylo provést rešerši dostupných databázových systémů a navrhnout vhodný databázový systém pro archivaci dat. Zprovoznit komunikaci a zpracování dat mezi databází a dodanou aplikací Profisignal, která zpracovává naměřená data z jednotlivých čidel. Navrhnout architekturu na straně databáze, způsob ukládání naměřených dat a výpočtu reportů nad těmito daty. V poslední řadě navrhnout uživatelské rozhraní na webové úrovni. Výsledkem mé práce je demonstrace možného způsobu archivace dat v databázi Oracle, příklady výpočtu reportů nad uloženými daty a ukázka webové aplikace, která by prezentovala naměřená data.
The goal of this work was to research the available database systems and propose a suitable database system for data archiving. Prepare the communication and processing of data between the database and delivered application Profisignal which processes the measured data from all sensors. Design architecture for the database, the storage of measured data and calculation reports on that data. At the end design the web user interface. The result of my work demonstrate possible ways of archiving data in ORACLE database, examples of calculation the reports and sample of web application, that presented the measured data.
Description
Citation
HAVLÍČEK, M. Systém pro správu archivovaných dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen) Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO