Velkokapacitní paměťové zařízení pro obvody FPGA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem velkokapacitního paměťového zařízení pro obvod FPGA Spartan-3. Je zde popsán princip komunikace s paměťovou kartou, pomocí komunikačních protokolů. Dále je zde popsán návrh rozšiřujícího modulu pro vývojovou desku Xilinx Spartan-3 Starter Kit board a blokový popis programu pro obvod FPGA.
This bachelor thesis deals with mass storage devices for FPGAs Spartan-3. There is described the principle of communication with a memory card using communication protocols. The proposal for extension module for development board Xilinx Spartan-3 Starter Kit board and block program description for the FPGA device are presented.
Description
Citation
HORYNA, M. Velkokapacitní paměťové zařízení pro obvody FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ladislav Hulenyi, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Student seznámil státní závěrečnou komisi s řešením své bakalářské práce a odpověděl na následující dotazy oponenta a členů komise: 1. na kolik je Vámi použitý kód originální a do jaké míry jste se inspiroval z volně dostupného kódu? 2. proč používáte převodník, jenž by bylo možné implementovat do Xilinx? 3. vyzkoušel jste systém na reálných datech? 4. jak se signalizuje plná karta? 5. v jakých jednotkách je vhodné uvádět přenosovou rychlost?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO