Řízení nákupu a zásob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této diplomové práce je na základě tržních analýz vypracovat strategii zefektivnění řízení zásob pro oblast kusové výroby a prosadit význam marketingového nákupního procesu v podniku KLM. V rámci práce je zpracována ABC analýza, vytvořen nový systém pro efektivnější identifikaci dílů a dodavatelů. Na základě analýz byl navrhnut nový poptávkový systém pro řízení náhradních dílů.
Purpose of this thesis is to create strategies based on market analyses for optimized inventory management in area of small batch production and enforce meaning of the supply chain marketing within KLM company. This thesis providing ABC analysis, new system developed for efficient identification of the parts and suppliers. Based on these analyses new quotation system for spare parts management has been proposed.
Description
Citation
BARTOŠKOVÁ, S. Řízení nákupu a zásob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Eva Rousová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno ot.1) Ing. Eva Rousová, Ph.D. Uvažuje se v podniku rozpojení materiálové toku? Jakým způsobem? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO