Využití reverberátorů pro úpravu akustiky prostoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá úpravou doby dozvuku uzavretých priestorov. Je rozdelená do dvoch tematických okruhov. Prvý tematický okruh sa zaoberá aktívnymi systémami, ktoré upravujú dobu dozvuku, s bližším zameraním na využitie reverberátorov k simulácii sekundárnych priestorov. Druhým tematickým okruhom je implementácia reverberátorov a ich základných stavebných prvkov v prostredí Matlab.
This diploma thesis deals with adjusting the reverberation time of enclosed spaces. It is divided into two thematic areas. The first thematic area deals with active systems that adjust the reverberation time, with a stronger focus on usage of reverberators to simulate secondary spaces. The second thematic area is the implementation of reverberators and their fundamental building blocks in Matlab.
Description
Citation
PAVLIKOVSKÝ, V. Využití reverberátorů pro úpravu akustiky prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Co je to difúznost zvukového pole a čím je vyjádřena (reprezentována) v reverberátoru? Co je to filtr a jaká je jeho spojitost s impulzní odezvou?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO