Možnosti softwaru SinuTrain při programování CNC obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce znázorňuje možnosti využití softwaru SinuTrain při programování CNC obráběcích strojů na součásti Cukřenka. Nejprve je stručně zařazen řídicí systém Sinumerik 840D – ShopTurn mezi ostatní řídicí systémy. Následně je zpracována technologická příprava výroby pro dvě varianty řešení. Pro variantu výroby z přířezu tyčového polotovaru 160 mm a pro variantu výroby z předem připraveného odlitku. V softwaru SinuTrain 6.3 – ShopTurn Open V 6.4 jsou vytvořeny NC programy pro výrobu součásti Cukřenka obou technologických variant výroby. Obě technologické varianty řešení jsou mezi sebou porovnány v technicko-ekonomickém zhodnocení, ze kterého vychází výhodnější varianta výroby z předem připraveného odlitku při výrobě více než 50-ti kusů Cukřenek.
This thesis illustrates the potential use of software SinuTrain for programming CNC machine tools on the component Sugar Bowl. First of all, Sinumerik 840D control system - ShopTurn is briefly positioned among other control systems. Subsequently, the technological preparation of production is processed for the two alternatives. The first one is production version from the rod blank 160 mm and the second one is production variant from a pre-cast. NC programs are created for the production of components of both technological options of Sugar Bowl in the software SinuTrain 6.3 - 6.4 V Open ShopTurn. The variants of technological solutions are compared with each other in the technical-economic evaluation. The pre-cast variant is better for manufacturing more than 50 pieces of the Sugar Bowls.
Description
Citation
KOHOUT, T. Možnosti softwaru SinuTrain při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 1. Přibližte blíže vámi zvolené frézování naklopeným nástrojem. 2. Vysvětlete vámi navržené parametrické programování NC programu. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO