Energeticko-ekonomická optimalizace parametrů tepelné izolace moderních rodinných domů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem diplomové práce je simulace energetické bilance dvou novostaveb, klasické zděné stavby a lehké dřevostavby. Na základě těchto simulací jsou porovnávány vlivy různých parametrů izolací včetně výplní stavebních otvorů na tepelné ztráty, energetickou náročnost chlazení a solární zisky. Energetické simulace byly provedeny programem TRNSYS 16_1.
The subject of this thesis is to simulate the energy balance of the two new buildings, classic brick buildings and light wood construction. On the basis of these simulations are compared effects of various parameters of insulation including panels for building openings on heat loss, energy efficiency cooling and solar gains. Energy simulations were performed with TRNSYS 16_1.
Description
Citation
RICHTER, F. Energeticko-ekonomická optimalizace parametrů tepelné izolace moderních rodinných domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Zodpovězeny dotazy oponenta. doc. Janotková vznesla dotaz: "Jak lze prakticky realizovat požadované hodnoty infiltrace?" prof. Pavelek vznesl dotaz: "Jaké matematické procedury jste použil pro provedení optimalizace? " doc. Kratochvíl vznesl dotaz: "Jaký systém vytápění byste zvolil pro dané objekty? "
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO