Modifikace montážní linky pro výrobu elektromagneticky ovládaných pneumatických ventilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá návrhom modifikácie montážnej linky pre výrobu elektromagneticky ovládaných pneumatických ventilov. Začiatok tejto práce je venovaný teoretickému popisu najčastejšie používaných systémov Poka-Yoke slúžiacich na zabránenie vzniku chyby v montážnom procese. Ďalej je v práci popísaný analytický nástroj FMEA, ktorý sa používa na detekciu slabého miesta v procese. Ďalšia kapitola sa venuje popisu ventilov vyrábaných na montážnej linke. Hlavná časť je zameraná na návrh modifikácie procesu a konštrukčné riešenie s voľbou vhodných snímačov na úpravu vybraných operácií. V poslednej časti práce je vytvorený vývojový diagram pre riadiaci algoritmus, dokumenty FMEA a procesná mapa modifikovaného procesu podľa normy pre automobilový priemysel a odhadovaný rozpočet projektu s vypočítanou dobou návratnosti tohto projektu.
This thesis deals with proposal of assembly line modification for production of electromagnetically controlled pneumatic valves. The beginning of this thesis is dedicated to the theoretical study the most common Poka-Yoke systems, which are used for mistake avoiding in assembly process. There is described analytical analysis FMEA, which is used for detection of weak place in process. The next chapter is focused on description of valves manufactured on this assembly line. Main part of thesis is dedicated to proposal for process modification and design solution with choosing of appropriate sensors for some operations. There are created documents as a flow-chart for control algorithm, FMEA and process flow-chart for proposal according to automotive standard and estimated budget with counted payback period for whole project in last part.
Description
Citation
PALACKA, M. Modifikace montážní linky pro výrobu elektromagneticky ovládaných pneumatických ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student v prezentaci představil svoji diplomovou práci na téma zaměřené na tvorbu manipulátoru. Po přečtení posudků oponenta a vedoucího diplomové práce odpověděl na dotaz položený oponentem. Komise vysoce hodnotila i fakt, že je práce použita i ve výrobě. Po doplňujících otázkách ostatních členů komise bylo celé jeho vystoupení hodnoceno výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO